Tunnetaitoryhmät 

7-9-v. ja 10-12-v.

Tunnetaitoryhmässä työstetään lasten kanssa tunteiden tunnistamista, tunteisiin vaikuttamista, tunteiden ilmaisemista ja omaa voimaantumista toiminnallisin ja luovin keinoin. 

Kertojen teemoina ovat:
1. Jännitys 2. Kiukku ja viha 3. Pelko 4. Suru 5. Ilo ja mielihyvä. 

Syksyllä tulossa Tuusulassa kts. Fb Sydäntunne, käy tykkäämässä, niin saat tiedon heti kurssin julkaisun jälkeen.

Perhetunnetaitoryhmät aikuiselle lapsen kanssa

Lapsi tarvitsee tunnetaitojen kehittymiseen aikuisen mallia ja tukea. Perhetunnetaitoryhmissä tutustutaan tunteisiin, harjoitellaan niihin vaikuttamista ja ilmaistaan tunteita toiminnallisin ja luovin keinoin. Tavoitteena on lapsen ja vanhemman voimaantuminen :) Kurssille voi osallistua lapsen kanssa myös kummi, mummi, pappa jne. 
Kertojen teemoina ovat: 
1. Jännitys 2. Kiukku ja viha 3. Pelko 4. Suru 5. Ilo ja mielihyvä. 

Tunnetaitopajat

Tunnetaitopajoissa tutustutaan tunteisiin, harjoitellaan niihin vaikuttamista ja ilmaistaan tunteita toiminnallisin ja luovin keinoin eri teemojen parissa.

Fiiliskurssit 

nuorille

Fiiliskurssit vahvistavat nuoren yhteyttä omiin tunteisiin luovia ja toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen. Teemoina ovat: 1. Mitä tunteet ovat ja miten voit vaikuttaa niihin. 2. Ajatukset ja tarpeet 3. Erilaisten tunteiden kanssa toimiminen. 4. Oma voimaantuminen 

Yksilöohjaus 

kaikille

Yksilöohjauksessa voidaan pysähtyä juuri sinun (tai lapsen) tarpeisiin ja toteuttaa tapaamiset niistä lähtökohdista. Tapaamisissa voidaan käsitellä yhteyttä itseesi, erilaisia tunnekokemuksia/-muistoja: kiusaamista, yksinäisyyttä, pelkoja jne. kasvun polkuasi jne. Yksilöohjaus voidaan toteuttaa myös vanhemman ja lapsen kesken. Tärkeänä osana näissä tapaamisissa on voimaantuminen.

Ota yhteyttä: saija@sydantunne.fi