Tietosuojaseloste

Yrityksemme tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n edellyttämällä tavalla. Tietosuojaselosteen sisältöä voidaan muuttaa julkaisemalla uusi versio verkossa. Siksi suosittelemmekin tutustumaan tietosuojaselosteeseemme säännöllisesti.

Rekisterinpitäjä:

Sydäntunne, Huissanmäenkuja 19 04350 Nahkela.
Puhelin: +358408474373

Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Saija Kielometsä
Sähköposti: saija@sydantunne.fi

Rekisterin nimi:

Sydäntunteen asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste:

Rekisterissä olevien tietojen säilytys perustuu yrityksemme asiakkuuteen, henkilöltä saatuun suostumukseen tietojen tallentamiseen tai yrityksemme oikeutettuun etuun kerätä tietoa, jota liiketoimintamme edellyttää. Keräämme ja tallennamme tietoa asiakassuhteen perusteella. Mahdollisten uusien asiakkaiden tietojen kerääminen perustuu yritystoimintaan, ja keräämme tiedot itse.

Henkilötietojen käyttötarkoitus:

Käytämme henkilötietoja asiakkuuden tai muun asiallisen suhteen hoitamiseen ja analysointiin sekä markkinointiin. Toimintamme pohjautuu lailliseen liiketoimintaan, joten noudatamme myös EU:n lainsäädäntöä henkilötietojen tallentamisesta:

Tiedot, joita henkilöstä tallennamme, ovat lainmukaisia ja kohtuullisia, ja niiden käsittely on läpinäkyvää. Tämä tarkoittaa sitä, että voit milloin tahansa saada tietosi tarkasteltavaksesi.

Tiedoilla on käyttötarkoitussidonnaisuus. Esimerkiksi henkilöistä keräämämme tiedot ovat sidoksissa vain tiettyyn käyttötarkoitukseen.

Emme luovuta tietojasi ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole asianmukaista syytä.

Minimoimme tallentamamme tiedon; tallennamme vain tarpeellisen.

Rajoitamme tiedon säilytystä. Tiedoille on määritelty käyttöikä, jonka jälkeen ne joko automaattisesti tai rutiininomaisesti poistetaan, ellei säilytykseen ole lakiin perustuvaa syytä.

Rekisterin tietosisältö:

Tallennamme asiakassuhteeseen liittyvät minimitiedot, joihin tyypillisesti kuuluvat henkilön nimi, mahdollisesti yritys sekä yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite ja puhelinnumero, jos ne on meille erikseen annettu asiakkaan tilatessa palveluitamme.

Tietolähteet:

Asiakkaan meille erikseen antamat tiedot.

Käsittelyn kesto:

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa tai niiden säilyttäminen on liiketaloudellisesti järkevää.

Henkilötietojen käsittelijät:

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Emme myy henkilötietojasi, ja luovutamme tietojasi vain siten kuin tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu. Tietojen luovuttamisessa noudatetaan voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Henkilötietojasi käsitellään pääasiassa EU:n alueella. Käytämme kuitenkin suoramarkkinoinnissa ja viestinnässä myös Yhdysvaltalaisia palveluntarjoajia (MailChimp ja Google Analytics), jolloin henkilötietojasi voi siirtyä EU:n ulkopuolelle. Henkilötietojesi suojaamiseksi ja oikeuksiesi turvaamiseksi, käyttämämme palveluntarjoajat ovat hakeutuneet EU:n ja USA:n välisen Privacy Shield -järjestelyn sertifioinnin piiriin ja sitoutuneet noudattamaan omalta osaltaan EU:n tietosuoja-asetusta.

Rekisterin suojaus:

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuja tietoja pääsevät käsittelemään vain ne työntekijät, joilla on siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään. Henkilötietoja käsittelevällä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus:

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tietojen tarkastamiseksi. Pyynnöt osoitetaan Sydäntunteen osoitteeseen henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä.

Evästeistä:

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, voi hän kieltää evästeiden käytön. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle. Näiden sivustolle välttämättömien evästeiden käyttöä ei voi kieltää, vaan kävijä hyväksyy niiden käytön selaamalla sivujamme.

Voit muuttaa evästeasetuksiasi hyväksyäksesi tai estääksesi muiden kuin välttämättömien evästeiden käytön painamalla ”Muuta asetuksiasi” -painiketta.