Yhteiskunnassamme on herätty häirinnän lamaannuttavaan vaikutukseen yksilöä ja samalla koko yhteisöä kohtaan. Sopivaa määritelmää etsiessäni löysin työturvallisuuskeskuksen sivuilta mm. seuraavaa: Häirinnästä on kyse silloin, kun henkilö on järjestelmällisesti, toistuvasti ja pitkäkestoisesti painostavan, loukkaavan tai alistavan käyttäytymisen kohteena ja tästä aiheutuu hänelle terveyshaittaa. Mitä tapahtuu, kun tämä osuu ja uppoaa täysin myös mielen kautta tulevaan häirintään. Siihen jonka kanssa meistä useimmat painivat jollakin tavalla päivittäin. Ajatukset kertovat, kuinka muut ovat paljon parempia, kuinka sinun pitäisi tehdä enemmän, kuinka et koskaan riitä juuri sellaisena kuin olet tai joudumme jonkin muun jumiuttavan ajatuksen luuppiin. Kun häirintä tapahtuu mielessämme, alistumme mielemme kautta tuleviin ajatuksiin, jotka voivat olla todella järjestelmällisesti toteutuvia, toistuvia ja pitkäkestoisesti meitä lamaannuttavia. Mieleen toimii kuitenkin aivan samat avut kuin yhteiskunnassa häirintään. Mielen ajatuksista on tärkeää puhua ja tulla tietoiseksi. Jo se, että uskallat sanoa jollekin ääneen niistä, tekee ne sinulle paremmin näkyviksi – sillä sinä et ole ajatuksesi. 

Mieli on ihmiselle tärkeä osa, koska juuri sitä kautta voimme myös käsitellä asioita, tunteita, tarpeita, unelmia, kokemustamme eli aivan kaikkea. Mieli on vetovoimaisen luomisen keskus. Mieli on myös paikka, jota kautta häiritsevät ajatukset pääsevät meihin vaikuttamaan. Mieli vaikuttuu kaikesta, mitä ympärilläsi tapahtuu, se vaikuttuu myös energiasta, jota et välttämättä kuule tai näe, energiasta, joka on ympärilläsi ja siinä olevissa tapahtumissa, ihmisissä ja paikoissa. Tämän ja menneiden elämien aikana kertyneet uskomukset itsestäsi ja ympärilläsi tapahtuneista asioista keräävät energiakertymiä, eräänlaisia entiteettejä, jotka voivat luotua kertyneistä esimerkiksi vaikeista kokemuksista ja jumiin jääneestä energiasta. Kun energia jää riittävän pitkäksi aikaa jumiin, kuten tunteet, jotka eivät pääse virtaamaan, ne kerääntyvät kimpuiksi samanlaisen energian kanssa ja muuntuvat entiteeteiksi, energiaolennoiksi. Kun entiteetti on raskasta energiaa, se tuntuu häiritsevänä energiana, haitaten oman energiasi virtaamista. Se tulee kuin sinun ja oman energiasi väliin. Ne tulevat luoksesi kuin vahvistamaan uskomuksesi tai ohjelmointisi päällä pysymistä, hankalaa ajatusta tai tuntemusta. Tällöin sinun voi olla hyvin vaikeaa erottaa niitä itsestäsi. Ne ovat tavallaan mahdollistamassa sinua näkemään kasvutarpeesi, mutta tekevät sen turvattomalla tavalla, joka taas juontuu siitä, että turvattomuuden energia on sinulle jollakin tavalla hyvin tuttua ja näin valitset itsellesi energioita turvattomuudesta käsin.

Ajatuksesi voivat tuntua täysin tosilta ja todenmukaisilta – absurdiahan on, että ajattelemme ne omassa mielessämme, joten miten voisimmekaan kyseenalaistaa niitä. Siksi onkin tärkeää, että tulet tietoiseksi ajatuksistasi, pysähdyt huomioimaan, mitä ne sinulle viestittävät. Sitä tärkeämpää tietoiseksi tuleminen on, mitä alistavimpien, painostavien ja loukkaavien ajatusten varassa mielesi on. Kun näet ajatuksesi olet jo ottanut valtavan harppauksen siihen, että et enää jää totaalisesti niiden lamaannuttavan energian alle jumiin. Ajatuksiaan ei niinkään voi valita, mutta niitä voi lähteä ohjaamaan. Ensinnäkin voit tietoisesti alkaa huomioimaan, mitä mielessäsi liikkuu. Onko ajatus totta vai onko se ennemmin oletus, hahmotelma vai syytös sinua kohtaan, kuten et ole vielä tehnyt riittävästi, jotakin pahaa tulee tapahtumaan tai et olisi jonkin asian arvoinen jne. Pysähdy ajatuksen äärelle, jonka juuri uskoit, eikä se tuntunut hyvältä – näe se ajatuksena. Kumpuaako se pelosta, häpeästä, lohduttomuudesta, turvattomuudesta vai armottomuudesta. Salli itsellesi se, mitä sinussa nousee. Kun on esimerkiksi tuntenut pitkään turvattomuutta, pelkoa ja/tai häpeää, ovat niistä kertyneet entiteetit, energiaolemukset myös jäätäviä ja jumittavat sinua siinä energiassa, jota olet kokenut. Kokemus on voinut tapahtua myös ilmapiirin eli energian kautta. Aistimme paljon syvemmin, mitä osaamme arkipäivässämme tiedostaa.

Energiat, meille fyysisesti näkymättömät energiat tulevat näkyviksi mielen kautta. Meidän on mahdollista nähdä ne ja tulla tietoiseksi niistä sitä kautta. Päästä ohjaamaan omaa elämäämme hallitsemattomien energioiden, entiteettien sijaan. Kun sinulle on tapahtunut jokin kärsimyskokemus tai traumatisoiva tapahtuma tässä elämässä, menneissä elämissä, sukulinjassasi tai se voi olla myös koko kollektiivin energiaa palautuen käsiteltäväksi juuri niin kauan kuin tarvitset tai kollektiivina tarvitsemme. Se mitä sinulle tapahtuu ei välttämättä ole oikein eikä oikeudenmukaista, mutta sinulla on aina eheytymisen mahdollisuus myös vaikeiden ajatusten ja energioiden kanssa ja kautta – havaitsemalla ne ja sitä kautta koko ajan tietoisemmaksi ja erillisemmäksi niistä tulemalla. Erikoista onkin, että mielen vapaus, yhteys ja ykseys ihmiselämässä tulevat koettaviksi mielen häiritsevästä tarinasta erillistymisen kautta.

Omalle parantumisen polulleni on ollut käänteentekevää ottaa hetkiä omalle sieluolemukselleni, jolloin vain istun tai makaan ja lepään sieluolemuksessani. Minulle ei liity siihen mitään valmisteluja tai rituaaleja, vaan vain olen. Jos istun, kehoni alkaa liikkua, pyöriä ympyrää tai heijautua sivulta sivulle vapaana. Sieluyhteydessäni myös mieleni on vapaa, vaikka välillä häiritsevät ajatukset saattavat tuoda mitä ihmeellisempiä impulsseja ja kuulen tätä myös asiakkailtani. Häiritsevien entiteettien lempijuttuja on kertoa, miten et osaisi tai pystyisi siihen, mikä sinulle on tärkeää. Sieluolemukseen yhdistyminen on kuin telakka, jolle voit käydä lepäämään kaiken sen kanssa, mikä sinussa on hereillä. Omassa harjoituksessasi, sieluyhteyteen yhdistymisessä voit käyttää omaa tapaasi tai mielikuvaa, joka resonoi sinulle. Kauan sitten aloin eräässä luokassani, jossa olin opettajana harjoitteen, jossa kasvatettiin kehon juuret, jotka juurtuivat syvälle maahan ja yhdistyimme yläpuoleltamme säteilevään auringon valoon, joka täytti kehomme valolla ja lämmöllä. Välillä raotin silmiäni nähdäkseni oppilaani, osa maadoittui syvästi ja osaa ei harjoitus olisi voinut yhtään vähempää kiinnostaa. Pidin tämän hetken kuitenkin läpi kouluvuoden, koska halusin tarjota sen niille, kenelle se toimi ja näin hetkeksi juurruttaa itseään tähän hetkeen mielen aaltojen keskellä

Olen ollut syntymästäni asti näkijä, joka näkee ja kokee tämän näkymättömän energiamaailman. Ehkä jollakin lapsenomaisella, fantasiamaailman tavalla olen aina kokenut, että minulla on tärkeä tehtävä tuoda näitä näkyväksi ja tietoisuutesi myös sinulle, että sillä kaikella jota olen kokenut ja mennyt läpi on myös jokin laajempi tarkoitus kuin se, miten merkitsevää se on itselleni jo ollut. En ole koskaan nähnyt näitä näkymättömän energiamaailman asioita mielensairauksina, vaan todellisina kokemuksina, joista osa valitettavasti tulee meille vakavana mielen häirintänä. Mielen häirintä tulee ulkopuoleltasi, ja sitä kautta tuntuu häiriötilana sinussa. On todennäköistä, että sinulle on tapahtunut jokin kärsimyskokemus tai traumatisoiva tapahtuma tässä elämässä, menneissä elämissä tai sukulinjassasi, jossa on tuttuutta tämän häiritsevän energian kanssa. Se on kuin nostamassa pintaan sitä, joka on jäänyt kiinni sinuun, mutta tekee sen huomattavan ikävällä ja lisää kärsimystä tuottavalla tavalla. 

Uskomukset, menneiden elämien ohjelmoinnit ja taakkasiirtymät vaikuttavat meissä, koska ovat energiaa, ne ovat todellisia juuri energiansa kautta, vaikka eivät enää palvelisi sinua tässä ajassa. Tämä myös mahdollistaa sen, että voit vapauttaa itseäsi niistä. Tukenasi voi olla hyväksyvä ja läsnäoloa tukeva energia- ja tunnetyöskentely, joka vahvistavaa tietoisuuttasi, rajojasi ja yhteyttä sisäiseen turvaasi. Yksittäinen energiahoito ja -parannus ovat oven avaus ulkopuoleltasi tulleiden energioiden poistumiseen ja vapautumiseesi. Oven auki pitämisessä – energian virtaamisessa auttaa säännöllinen itsensä energiahoitaminen, johon myös aina työskentelyssäni yksilöllisesti ohjaan. Voit myös tilata minulta ohjausta omatoimisen työskentelysi vahvistamiseksi. Ryhmäenergiahoitoni ovat myös oivia, kun haluat palata omiin energioihin kaaoksen sijaan, sillä niiden ydinolemus on juuri sieluyhteyttä. 

Minulle on myös siis tapahtunut asioita, joita olen toivonut, että vaikka mitä muuta olisi niin, sitä tai sitä ei olisi ja sitten olen nähnyt ja kokenut senkin joko itseni tai toisen kautta. Energiamaailma on opettanut minua kädestä pitäen, mikä ei aina ole ollut mieluisin kokemus, mutta jotenkin aivan välttämätön, jotta ymmärrykseni ja kokemukseni erilaisista energioista on päässyt laajentumaan. Se on ollut myös polkuani parantajan tehtävässäni. Kun en ole enää vastustanut näkemistä, tuntemista ja kokemista, eräänlaista läpielämistä, on ollut mahdollista nähdä yhä selvemmin ja syvemmin. Näin tietoisuus pääsee kasvamaan ja laajentumaan näkemisen, tuntemisen ja kokemuksellisuuden kautta. Se ei kuitenkaan ole ollut mahdollista ilman yhteyttä sisäiseen turvan tunteeseeni, jota kokemuksessani kuvaisin sieluolemuksekseni, rakkaudeksi minussa. 

En koe laisinkaan, että polkuni näiden asioiden kanssa on helppo, ymmärrettävä ja yksinkertainen. Päinvastoin se on tuntunut ajoittain hyvin vaikealta, kaoottiselta ja pelottavalta, jopa niin että olisin halunnut monesti luovuttaa. Minusta on tuntunut usein, että kukaan ei ymmärrä minua eikä jaa kanssani samaa kokemusmaailmaa, onnekseni näin ei kuitenkaan enää ole. Tämä kaikki on kuljettanut minua siihen, että tunnen koko kehossani, sydämessäni ja sielussani, että aina on mahdollisuus oppia, laajentaa jotain syvää ja eheyttävää itsessään. On lohdullista, että näkymättömät asiat ovat energiaa, joten voit myös vaikuttaa niihin. Mielen häirintä tulee juuri siihen kohtaan, missä se pääsee sinussa toteutumaan. Se löytää akilleen kantapääsi. Se toteutuu siellä, mikä estää sinua olemasta yhteydessä taikavoimaasi, erityislaatuusi- ja osaamiseesi. Jos kasvuhaasteesi on peloissa, mielen häirintä tulee näkyväksi siellä voimistaen niitä tavalla, mikä osuu sinuun ja pääsee näin toteutumaan. Sinulla on mahdollisuus kasvaa ja mennä siitä läpi, eikä jäädä häiritsevien energioiden armoille. Läpi kulkeminen, eläminen tietoisuuttasi vahvistamalla saattaa sinua polullasi kahdella sanalla sanoen: voimaan paremmin, mikä juuri on tärkeää, sillä et ole tarkoituksetta täällä maan päällä, sinä tuhansien tähtien kulkija!